Automation box handling robots

רובוטי Kawasaki במקום עובדים – 2023

איך רובוטים וקובוטים יכולים להחליף אנשי ייצור?

חוסר הוודאות הכלכלי והמחסור בעובדים מאלץ ארגונים להתייעל ולהפוך לרווחיים, או רווחיים יותר. המשמעות היא צמצום כוח האדם, או במילים אחרות פיטורים והתייעלות. 

זה אומר שבמקום להעסיק עשרה אנשי יצור, מעסיקים יעדיפו להעסיק רובוטים תעשייתיים. את מקום מחלקה שלמה של אנשי ייצור יחליף רובוט תעשייתי.